Asistence na akci Kmochův Kolín

Město Kolín každoročně pořádá velmi navštěvovanou akci Kmochův Kolín, která trvá několik dní. V neděli 12.6. jsme zajišťovali požární hlídku a dozor, konkrétně jsme byli přítomni s CAS 15 Man v počtu 1+5. Během akce nedošlo k žádným komplikacím a pouze jsme vyhověli pár žádostem o pomoc od stánkařů.

Během celé akce byl mezi dětmi i dospělými velký zájem o naší cisternu, kde jsme všechny s radostí provedli a ukázali výbavu i ústroj.