O nás

Sbor dobrovolných hasičů ve Veltrubech byl založen na popud obecního výboru v roce 1885. Stříkačka a výzbroj opatřena obcí za podpory banky Slavie. Při svém založení čítal sbor 20 členů činných a 9 přispívajících. Po 20 létech měl sbor 20 členů. Velitelem byl Václav Zápotocký, jednatelem Josef Zápotocký. Sbor přispěl pomocí při 38 požárech a roku 1894 konal veřejné cvičení. Odebíral „Hasičské rozhledy“. Takto jsou zaznamenány počátky sboru v Památníku hasičské župy politického okresu kolínského v roce 1905. 17. 6. 1894 hostil sbor župní sjezd 13. hasičské župy Kolínské.

V roce 1900 tvořili okrsek č. 3 spolu se sbory Velký Osek, Ovčáry, Jestřábí Lhota, Ohaře, Sendražice. V roce 1935 se ve Veltrubech konal župní sjezd, kde místní sbor předvedl vzorné cvičení se sekyrami a žebříky a ženy samaritánské cvičení s předváděním poskytování první pomoci. Na tomto sjezdu také oslavil sbor 50 let trvání a 3 jeho zakládající členové byli vyznamenáni za dlouholetou a obětavou práci ve sboru (Václav Zápotocký, Rudolf Runa, Josef Klepal) a dalším 5 bylo předáno čestné uznání. V r. 1960 byly Veltruby součástí okrsku č. 4 spolu s Velkým Osekem, Sendražicemi, Volárnou a Ovčáry. V r. 1976, kdy se změnilo uspořádání, do téhož okrsku patřili Veltruby, Velký Osek, Sendražice, Hradišťko I. a Ovčáry. V r. 1988 oceněna dlouholetá činnost ZO Čestným uznáním KV SPO.

V letech 2006-2009 se sbor zaměřoval po dlouhé době i na děti a také s nimi jezdil po soutěžích. V roce 2007 se družstvo mužů účastnilo soutěže požárního sportu v Pňově, což byl první závod po 20 letech. V letech 2012-2013 se družstvo pro požární sport začalo znovu skládat z členů SDH Veltruby a SDH Hradišťko I. začalo se jezdit po soutěžích PÚ a zlepšovat techniku a taktiku závodníků. Podařilo se dát také dohromady družstvo žen, ty se sice účastnili jen jednoho závodu, ale s úspěchem. Od roku 2014 jsme přihlášeni v Polabské lize na okr. Kolín. Sbor se snaží pomáhat obci při všech akcích, které pořádá. Děláme také akce pro děti, jako např. „Evakuace školky“, kdy jsou děti vyvedeny ven. Předvede se jim technika, vytvoří se nějaké soutěže a na závěr je táborák. Jsme také zapojeni do projektu „Recyklujte s hasiči“, který nám pomáhá získat finance na činnost. Děti z MŠ dostali díky tomuto projektu v r. 2013 novou hračku pod stromeček, z níž měli velikou radost. Jednotka SDH Veltruby má v současné době 13 členů a je zařazena do JPO V. Jednotka je vybavena dvěma zásahovými vozidly (VW T4 a Škoda 706 RTHP) s patřičným vybavením pro zdolání požárů, čerpání vody atd., které se úspěšně doplňuje za podpory obce a Krajského úřadu.

O obci Veltruby

Obec Veltruby se nachází severozápadně od města Kolín v centru tzv. „Lužních lesů“. Zachovalé zbytky lužních lesů a zamokřených luk s výskytem řady chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů jsou podle zákona o ochraně přírody maloplošná chráněná území. O původu jména obce vypráví stará pověst, podle které kněžna Libuše, která se v těchto místech ztratila při lovu, velela „troubiti“ a dle toho byla zdejší osada nazvána Veltruby. Nynější obec Veltruby tvoří Veltruby, Hradišťko I., a zaniklá ves Jezeřany na místě části Veltrub.