Veltrubská desítka z pohledu hasičů

Dnes  21.8. proběhl již desátý ročník známého běhu Veltrubská desítka – memoriál Ivana Kašpara. Náš sbor se této události každoročně účastní hned z několika pohledů, jinak tomu nebylo ani letos. Zajišťovali jsme jak přípravu zázemí pro celý závod, zajištění jednoho stanoviště s občerstvením na trati, tak také zdravotnický dozor a řízení dopravy na Veltrubské hlavní křižovatce.

Náš den začal již v 7:00, kdy došlo ke stavění stanů a zázemí na fotbalovém hřišti ve Veltrubech. Následovala distribuce zázemí pro jednotlivá stanoviště na trati, kde jsme zajistili transport občerstvení, stolů a různých potřeb pro dané stanoviště. Také došlo k uložení dopravního značení na frekventované křížení trasy závodu. Závod startoval v 10 hodin, v tu chvíli měla již jedna část našich členů zajištěné občerstvovací stanoviště na cyklostezce mezi Hradišťkem a Veltruby. Druhá část s dopravním automobilem VW T4 byla k dispozici průběžně na několika místech na trati s vybaveným zdravotnickým batohem spolu s automatizovaným externím defibrilátorem. Po vyhodnocení situace posádka vozu zaujala pozici na hlavní křižovatce ve Veltrubech, kde následně řídila provoz pro bezpečný průběh závodníků přes komunikaci. Na ostatních kříženích zajišťovala bezpečný průběh Policie ČR, která poskytla dva služební vozy s posádkou. Na trati byl též na několika místech zajišťován zdravotnický dozor posádkami DRNR z Nemocnice Kolín.

Po odběhnutí posledního závodníka došlo ke svozu materiálu a organizátorů z několika záchytných bodů. Během jedné svozové cesty byl nahlášen chybějící účastník v cíli na což reagovala naše jednotka kompletním projetí tratě a hledání závodníka. Po projetí celé tratě bylo v cíli oznámeno, že se již hledaný závodník nahlásil a tak spolu se statistikou NULA zraněných můžeme se ctí označit tento ročník za velice vydařený. Za náš sbor došlo po vyhodnocení závodníků a ukončení celé akce ke sbalení stanů a zázemí, čímž po úklidu techniky celá akce končí.

Děkujeme všem organizátorům za hladký průběh celé akce a také Policii ČR a Nemocnici Kolín za spoluúčast při zajištění bezpečnosti závodníků.