Náš web zaujal redakci Hasičských novin!

Po nedávné medializaci naší CAS jsme od Vás, fanoušků, obdrželi informaci o další medializaci našeho sboru. Konkrétně jsme byli vybráni redakcí tištěných listů Hasičské noviny, kde jsme se ocitli v rubrice Hasiči na síti. Rubrika je věnována webovým stránkách sborů dobrovolných hasičů.

Velmi nás tento výběr těší, od redakce sklízíme pochvalu za přehledné a bezpečné webové stránky, na kterých lze nalézt vše potřebné co se týče fungování našeho sboru. V článku se krátce popisuje obec Veltruby, historie sboru, novodobá technika a vybavení a též informace o webových stránkách.

Obdrželi jsme také výtisk daného vydání do naší sbírky, čímž redakci děkujeme.

Hasičské noviny: Nejčtenější tištěné hasičské periodikum. Vydává od roku 1990 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Vychází dvakrát měsíčně, minimálně v rozsahu 8 stran velikosti 400 x 300 mm v nákladu 3000 výtisků. Přináší všechny nejdůležitější informace z hasičského prostředí, představují novinky v požární technice, seznamují se změnami ve všech nejdůležitějších předpisů, sledují jednání vrcholných orgánů požární ochrany, představují novinky v požární technice, popisují výrazné zásahy jednotek PO, informují o zajímavých akcích, přináší reportáže z nejprestižnějších hasičských soutěží…

Více informací naleznete na webu www.hasicskenoviny.cz