Výjezd 07-11/2020 – Dvanáctihodinová likvidace následků silných dešťů

V neděli 14.6. dorazily na Kolínsko silné přívalové deště, díky kterým docházelo k lokálním záplavám sklepů či pozemků na celém okrese. Naše jednotka se podílela na likvidaci následků především v Kolíně a Sendražicích. Jednotka k první události vyrazila v 10:44 a návrat na základnu ohlásila lehce před 23. hodinou. Během této doby zasahovala celkem u pěti událostí.

10:44 – odstranění nebezpečných stavů – Kolín, ul. Zlíčská

V 10:44 byl jednotce vyhlášen poplach na technickou pomoc do Kolína. Jednotka vyjela s Š 706 CAS 25 RTHP v počtu 1+3 a s DA-L1Z v počtu 1+2. Po příjezdu na místo události bylo zjištěné, že se jedná o zatopení 6 garáží, které jsou pod úrovní komunikací a kanalizace nezvládala při prudkém dešti odvádět vodu. V garážích a přilehlém vjezdu bylo cca 0,5m vody. Na odčerpání bylo nasazeno plovoucí čerpadlo a pomocí 5ks hadic “B” byla voda odváděna do nedalekého lesa. Zároveň jednotka provedla otevření několika kanálových vpustí v ulici, aby nedocházelo k zaplavování okolních domů. Po odčerpání vody z garáží bylo provedeno dočerpání vody ve sklepních kójích, pomocí elektrického ponorného čerpadla.

12:33 – čerpání vody – Kolín, Sendražice, ul. Palackého

Po ukončení předchozí události byla jednotka odvolána do Sendražic k čerpání vody ze sklepních prostor rodinného domu. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že ve sklepních prostorech je cca 30cm vody. Na odčerpání nasazeno plovoucí čerpadlo. Na odčerpání nízké hladiny vody bylo nasazeno elektrické kalové čerpadlo.

13:12 – čerpání vody – Kolín, Sendražice, ul. Ovčárecká

Následně se jednotka přesunula do ulice Ovčárecká k nahlášenému zatopenému sklepu. Po příjezdu na místo události a průzkumu bylo zjištěno, že již ve sklepě není čerpatelné množství vody. Jednotka tak byla uvolněna k další události.

13:45 – čerpání vody – Kolín, Sendražice

Jednotka vyjela na žádost operačního střediska do Sendražic u Kolína, kde přetékal rybník a ohrožoval majetek občanů. Jednotka se přesunula s technikou  Š 706 CAS 25 RTHP v počtu 1+3 a DA-L1Z v počtu 1+2. Po příjezdu na místo události již probíhaly práce s odčerpáváním vody z rybníka směrem do struhy, která vodu odvádí za obec. Po dohodě s VZ zůstala jednotka na výpomoc s obsluhou čerpacího stanoviště a jeho rozšířením o čerpadla z automobilu HZS Říčany. Během čerpání provedla jednotka několik kontrol vodního toku Hluboký potok, který také hrozil rozlitím. Na tento účel bylo použito DA-L1Z. Po ukončení čerpání, jednotka pomáhala s balením čerpacího stanoviště. Následně se všechny zúčastněné jednotky odebraly na další místo čerpání, ale zde nebylo možné čerpání realizovat, po dohodě s VZ se jednotky vrátily zpět na základny. Čerpání probíhalo se součinností HZS Středočeského kraje ze stanic Kolín a Říčany.

17:33 – odstranění nebezpečných stavů

Na žádost starosty jednotka vyslána k odstranění dvou stromů, které se nacházely v korytě Hlubokého potoka v Hradišťku I. Jednotka se přesunula na místo události, kde bylo zjištěno, že se stromy nachází přes koryto potoka, ale díky nepřístupnému bahnitému terénu a vysoké hladině vody bylo provedeno pouze ořezání větví, které mohly bránit odtoku vody. Po ukončení této události se jednotka opět vrátila do Sendražic na čerpací stanoviště. Po ukončení čerpání se jednotka vrátila na základnu lehce před 23. hodinou.

Zasahující: Stehlík Radek, Vápeník Jakub, Nikles Martin, Kučírek Marek, Rojka Tomáš, Zápotocký Jakub a Kostková Pavla.