Návštěva školky v Sendražicích

V minulém týdnu jsme navštívili mateřskou školku v Sendražicích. Dětem byla předvedena ukázka rychlého zásahu pomocí vysokotlaku, následně proběhla ukázka výstroje hasiče a vybavení hasičské cisterny. Děti si auto prolezly doslova skrz na skrz kabinou a závěrem proběhlo osvěžení vodou ve velkém vedru.