Výjezd 21/2020 – Monitoring – dezinfekce prostor

V neděli vyjížděla jednotka s CAS 25 Škoda na nutnou dezinfekci mateřské školky ve Veltrubech. Jednotka vyjela v počtu tří lidí a celý zásah probíhal ve speciálních ochranných pomůckách. Pomocí rozprašovačů byly vydezinfikovány veškeré prostory MŠ.