Výjezd 20/2020 – Technická pomoc – odstranění stromu

V neděli 6.12. byl jednotce vyhlášen poplach na technickou pomoc – odstranění stromu. Jednotka vyjela v počtu 1+4 s CAS 25 Škoda na místo události, které se nacházelo na komunikaci mezi Sendražicemi a Hradišťkem. Po příjezdu na místo byl zjištěn zlomený strom, který ohrožuje zásahem do vozovky.

Strom byl pomocí motorové řezací pily rozřezán a odklizen mimo dosah komunikace, následně proběhlo zametení vozovky a zprůjezdnění komunikace. Po odstranění události se jednotka vrátila zpět na základnu, kde došlo k vyčištění MŘP a přípravě vozu k dalšímu výjezdu.

Zasahují: Stehlík Radek, Kučírek Marek, Vápeník Jakub, Kostková Pavla, Linhart Jiří