Požární dozor na hokejovém zápase SC Kolín

Ve středu 23.9. jsme vyrazili v 17 hodin na dozor hokejového utkání, kde se utkaly týmy z Kolína a Prostějova. Vyrazili jsme s dopravím automobilem VW T4 v počtu 1+3 a zajišťovali místo hodinu před začátkem utkání a do vyklizení posledních návštěvníků po ukončení utkání.

Na stadionu jsme se po konzultaci s bezpečnostní službou rozdělili na dvě dvojice, jedna pro sektor hostů a druhá pro domácí. Každá dvojice u sebe měla k dispozici velký CO2 hasící přístroj, dále jsme měli na místě kýble s pískem pro očekávané dýmovnice a jinou pyrotechniku a kompletní zdravotnické vybavení spolu s automatickým externím defibrilátorem. Během dozoru byly zkontrolovány evakuační východy, hasící přístroje a další prostředky požární ochrany. Také jsme stadionem provedly zástupce profesionálních hasičů HZS SčK ze stanice Kolín, kteří dorazili prověřit požární ochranu a také naplánovat jejich případné ustavení techniky.

Během dozoru nevznikla žádná mimořádná událost a jednotka se tak po deváté hodině večerní vrátila zpět na základnu. Po celou dobu zásahu držela druhá část výjezdového družstva pohotovost pro případnou nutnost zásahu s CAS 25 Škoda.

Zasahující: Tuzar Pavel, Kučírek Marek, Rojka Tomáš, Nikles Martin