Školení první pomoci

V neděli 17.11. se členové naší výjezdové jednotky zúčastnili školení první pomoci od Asociace dobrovolných záchranářů. Díky školení jsme si rozšířili odborné znalosti a především si prověřili a zlepšili naše dovednosti během několika modelových situací, které byly následně odborným dohledem hodnoceny.

Kurz byl veden zkušenými záchranáři a zaměřen na úrazové a interní stavy, resuscitaci a používání AED, tedy automatického externího defibrilátoru. Rozšířili jsme si tak znalosti o poskytování první pomoci především při popáleninách, závažných zranění se značnou ztrátou krve, kolapsových stavech a mnoho dalšího.

Během celého dne jsme rozděleni do týmů prošli čtyřmi modelovými situacemi zaměřenými na situace, se kterými se můžeme setkat. Prvním úkolem bylo vážné poranění motorovou pilou na dolní končetině. Následoval zásah u simulovaného výbuchu domu, kde byla nalezena zraněná osoba v těsném prostoru. Další situací byl dezorientovaný hasič po zásahu v dýchací technice, u kterého následně dochází k bezvědomí. Jako poslední jsme si vyzkoušeli na figuríně správný postup při resuscitaci.

Tímto bychom chtěli ještě jednou poděkovat Asociaci dobrovolných záchranářů za velice přínosné školení.

Účast: Stehlík Radek, Vápeník Jakub, Rojka Tomáš, Tuzar Pavel, Horáček Václav, Kučírek Marek, Javůrek Aleš